Tụi con mỗi người một phương nhưng hôm nay ngồi chung tại đây là điều nội quý nhất

Chuyến đi ngắn ngủi 2 ngày một đêm cùng đồng bọn thôi nhưng tui cảm nhận được nhiều điều quý giá...

Đọc thêm