Mất tiền hàng tháng

Đúng như tiêu đề, hầu như tháng nào tui cũng bị mất tiền. Có lần thì vài chục, có lần gần cả trăm...

Đọc thêm