Động lực khiến mình tập đàn guitar đến giờ?

Năm mình thi đại học, anh họ hứa tặng mình 100$ phần thưởng nếu đậu được trường yêu thích :)) May...

Đọc thêm