Làm thiện nguyện có nên truyền thông rầm rộ?

Vừa qua, cộng đồng mạng có một phong trào post status để quyên góp đủ 100.000 chữ A nhằm giúp đỡ...

Đọc thêm